Co je vegeto - test?

Sensitive Imago 530

Vnější a vnitřní vegeto-testy

Sensitiv Imago poskytuje specifický technologický modul, který umožňuje operátorovi testovat různé produkty: doplňky stravy, potraviny, bylinky.....

Výhodou tohoto modulu je, že operátor si může na míru vybrat
a) správný produkt pro klienta/pacienta,b) individuální dávkování
c) individuální algoritmus jeho užívání.

2 TYPY TESTOVÁNÍ: Vnitřní a vnější vegeto-test

Typ 1 – Externí vegeto-test je metoda testování produktu ve speciální komoře na horní straně přístroje Sensitiv Imago.

Během vegeto-testu se vyhodnotí frekvenční charakteristiky testovaného produktu a poté se pošlou skupině buněk pacienta. Buňky budou reagovat na příchozí signál (buněčná bio-zpětná vazba) a pošlou svou elektromagnetickou (frekvenční) odezvu. Tato odezva je registrována technologií a uložena do paměti Sensitiv imago.

Poté může operátor testovat různé dávky stejného produktu a totéž udělat pro všechny produkty, které je nutné testovat. Všechny uložené odpovědi z buněk jsou pak dostupné ve specializované srovnávací oblasti. Na základě porovnání uvidí operátor optimální dávkování produktu (doplněk, lék, bylina nebo potravina), které lze doporučit pro konkrétní osobu.

Typ 2 – Interní vegeto-test je metoda testování léčiv a doplňků přímo z databáze Sensitiv Imago. Otevírá možnost pochopit, co konkrétní klient/pacient potřebuje bez testování fyzického produktu.

Operátor zadá databázi do softwarového programu, který uchovává frekvenční charakteristiky produktových řad konkrétních výrobců.

A) Program již nabízí doporučené produkty v pořadí podle důležitosti. Takže ještě před testováním operátor chápe, jaké produkty mají vysokou pravděpodobnost, že klientovi/pacientovi pomohou.

B) Během testu operátor zvýrazní konkrétní produkt v databázi a technologie vygeneruje a odešle frekvenční signál tohoto produktu do buněk osoby, buňka odpoví jejich zpětnovazebním signálem, který bude registrován technologií a uloženy do paměti Sensitiv Imago.

Všechny uložené odpovědi z buněk jsou pak dostupné ve specializované srovnávací oblasti. Na základě porovnání uvidí provozovatel optimální produkt (doplněk, lék, bylinku nebo potravinu), který lze doporučit pro konkrétní osobu. Dávkování je třeba převzít z doporučení výrobce testovaného produktu.

K čemu se používá vegeto-test?

  • k testování přírodních doplňků

  • k testování jednotlivých dávek bylinek

  • k testování potravinové intolerance

  • alternativní praktiky k testování individuálních stravovacích plánů

cena testování 1.000 Kč/hodinu